Sídlisko Ťahanovce – 17. marca 2020

Opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19

Pokyny a opatrenia Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce: Vážení obyvatelia, z dôvodu šírenia život ohrozujúcej choroby COVID-19 je potrebné prísne dodržiavať nasledovné: 1.Dodržiavajte dôsledne hygienu - umývajte si ruky mydlom 2.Nedotýkajte sa tváre rukami 3.Noste povinne rúško alebo šatku cez nos a ústa vždy, keď idete z domu von 4.Vyhýbajte sa všetkým, ktorí prejavujú známky choroby (kašeľ, kýchanie) 5.Dezinfikujte povrchy v domácnosti, mobily, tablety či povrchy, ktorých sa dotýka viacero ľudí, ako sú kľučky 6.Nestretávajte sa vo veľkých skupinách 7.Nechoďte k lekárovi ! – Keď potrebujete pomoc lekára, zavolajte mu ! Z dôvodu šírenia koronavírusu sú zatvorené všetky obchody, reštaurácie, bary. Otvorené sú len predajne potravín, drogérie, lekárne, pošta, banky. Do akejkoľvek z týchto prevádzok musíte mať pri vstupe chránenú tvár rúškom alebo šatkou (šálom). Do vozidiel MHD môžete nastúpiť len s rúškom na tvári. Rozhodnutím starostu mestskej časti sú všetky ihriská až do odvolania uzavreté Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce má zrušené stránkové hodiny. V prípade potreby komunikujte výlučne cez e-maily (napr. mutah@tahanovce.sk) alebo telefonicky. Ak potrebujete s niečím pomôcť, zavolajte buď na úrad na čísla 055/636 04 30, 0911 777 042, alebo na call centrum na číslo: 055/6419 100, kde vám poradia, ako postupovať.