Sídlisko Ťahanovce – 24. marca 2020

Odloženie otvorenia ihriska Žihadielko

Otváranie ihriska Žihadielko v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré bolo naplánované na 5. júla 2020, sa z dôvodov opatrení proti šíreniu koronavírusu sa odkladá. Zástupcovia spoločnosti Lidl to oznámili vedeniu mestskej časti s tým, že naďalej prebieha legislatívne konanie a príprava na výstavbu. Predbežne sa otváranie odkladá na dva až tri mesiace.