Sídlisko Ťahanovce – 24. marca 2020

JEDNORÁZOVÉ RÚŠKO NEHÁDŽTE NA ZEM !!!

Postupne sa do distribúcie a obehu dostávajú aj jednorazové rúška, ktoré ale svoju ochrannú funkciu spĺňajú len niekoľko hodín a nemožno ich použiť viackrát. Čo s takýmito rúškami treba spraviť? Použité jednorazové rúško alebo ktorékoľvek iné, ktoré už svoj účel splnilo a nemôže ho plniť aj naďalej, treba dôkladne zlikvidovať. Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi: Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, …. a pevne uzavrieť. Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Samozrejme je potrebné umyť si ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Nech sú vyrobené z akéhokoľvek materiálu, vyhadzujú sa do nevytriedeného komunálneho odpadu. Nezáleží na tom, či obsahujú, alebo neobsahujú súčiastky aj z iných materiálov. V žiadnom prípade nevyhadzujte použité rúško na zem!!!