Sídlisko Ťahanovce – 25. marca 2020

Rozvoj športu na Sídlisku Ťahanovce - dotazník

Milí obyvatelia, mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce okrem pomoci a opatrení proti šíreniu koronavírusu vykonáva aj ďalšie činnosti potrebné pre rozvoj mestskej časti. Jednou z nich je aj príprava koncepcie rozvoja športu. Na nej sa môžete podieľať aj Vy, a to vyplnením krátkeho dotazníka. V prípade, že ste dotazník vypĺňali už na jeseň minulého roku, považujte túto správu za bezpredmetnú. Ďakujeme. Dotazník je k dispozícii tu forms.gle/1sBMQ7TBbeFb2Sfy8