Sídlisko Ťahanovce – 01. apríla 2020

ŤAHANOVSKÁ KVAPKA_ ZMENA

Na 29. apríla 2020 o 8.00 hod pripravovala mestská časť ďalší hromadný mobilný odber krvi. Nakoľko sa situácia v krajine dramaticky zmenila, nebude možné podujatie podľa pôvodného scenára uskutočniť. Prosíme však všetkých darcov krvi, ktorí môžu pomôcť a darovať krv kedykoľvek, aby tak urobili priamo na odberovom mieste NTS Košice v priestoroch UNLP Trieda SNP 1 alebo v v hociktorej nemocnici za dodržania najprísnejších hygienických opatrení. Vzhľadom na šíriacu sa pandémiu COVID- 19 je nedostatok krvi na celom Slovensku. ZO SRDCA ĎAKUJEME !