Sídlisko Ťahanovce – 08. apríla 2020

Oznam o úradných hodinách Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Vážení obyvatelia mestskej časti, od 14.apríla 2020 budú na miestnom úrade opäť fungovať stránkové hodiny. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento oznam a riadili sa uvedenými pokynmi. Sme tu pre Vás a chceme Vám poskytovať aj naďalej kvalitné služby. Ale aby sme Vám ich poskytnúť mohli, musíme byť aj my zdraví. Prosíme Vás preto o vzájomné rešpektovanie a toleranciu. Ďakujeme Vaša samospráva