Ukrajinská-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Fero 27. novembra 2020

Uložený odpad pri ulici Na banisegu na parcele 135/502 LV č.3547, 1605/4 LV 9163 a pac. č. 1605/16-15-14 atď.

30. november 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť kontaktovala odbor životného prostredia OÚ v Košiciach. Prebeha šetrenie s prevádzkovateľom Štrkovisko Krásna.
Kto? Mestská časť Košice - Krásna, Okresný úrad Košice

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.