Aténska-strom-suchý

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát mesta Košice

Neriešený
meno
Ivana 25. marca 2021

Pod balkónmi v záhradke sa nachádzajú suché a poškodené stromy/nedávna oprava poškodenej kanalizácie,vytekanie žumpy do záhradky/,ktoré je potrebné odstrániť.Zároveň tienia a bránia vo výhĺade obyvateĺom na spodných poschodiach./nevhodné výškou do predzáhradky,sú neudržiavané/.Ďakujem za vybavenie,prajem pekný deň.

29. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Podnet postúpime na riešenie Správe mestskej zelene.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce
31. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zasielame Vám stanovisko Správy mestskej zelene k uvedenému stromu.

"Dobrý deň prajem,
Na Vami zaslanú žiadosť o preverenie zdravotného stavu ihličnanov rastúcich v predzáhradke BD Aténska 16-17 na základe podnetu, ktorý bol zverejnený na stránke odkazprestarostu , ktoré sú podľa názoru obyvateľov vyschnuté a poškodené aj v dôsledku opravy kanalizácie Vám v zmysle zodpovedného technika zelene za MČ KE-Sever - pán Tomáš Nevelös - odpovedáme nasledovné:

Dreviny je vo všeobecnosti možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody.
V zmysle zákona č.543/2002 Z.z k žiadosti o vydanie rozhodnutia na súhlas s výrubom stromov je okrem iných príloh potrebné doložiť doklad o vlastníctve k pozemku, na ktorom stromy rastú, prípadne súhlas vlastníka,/ ak sú viacerí vlastníci súhlas všetkých vlastníkov/správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
Správe mestskej zelene v Košiciach parcely pred BD Aténska 16-17 neboli zmluvne zverené, parcely sú vlastnícky nevysporiadané.
Na základe dnešnej obhliadky bol zistený zlý stav len jedného stromu- smrek, ktorý pravdepodobne vysychá, ale suchý ešte nie je.
Naša organizácia v zmysle hore uvedeného o výrub stromov žiadať nebude, ak dôjde k vyschnutiu smreka, zabezpečíme jeho odstránenie. "

Pre ďalšiu komunikáciu odporúčame už priamo kontaktovať túto organizáciu na mail smsz@smsz.sk alebo na číslo 055/726 34 03. Ďakujeme.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce
31. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Magistrát mesta Košice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.