Dlhodobé státie

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ KVP

Vyriešený

Tato Skoda Felicia KE 544AN uz roky stoji odstavena bez pohnutia pred Wuppertalskou 63 a zabera tak parkovacie miesto.

10. september 2014

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Miro

Na základe Vášho podnetu Vám oznamujeme:

Byrokratické spracovanie v zmysle platnej legislatívy a dodržiavanie jednotlivých krokov a lehôt je veľmi zdĺhavé. Od potrebného zdokumentovania (niekoľko mesiacov), cez rôzne výzvy až po samotné vyradenie z evidencie na Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uplynie niekoľko mesiacov, kedy občan môže mať dojem, že sa zo strany kompetentných jedná o nečinnosť, keďže výsledok ešte stále nie je vidieť. Nakoľko sa jedná o hmotný majetok určitej hodnoty musí byť tento postup a lehoty dodržané.
Každý prípad sa posudzuje individuálne, či sa majiteľa vozidla podarilo zistiť, alebo nie.

Zo strany Mestskej polície bol podaný návrh na vyradenie motorového vozidla z EČ KE 544 AN z evidencie na Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
Následne Mestská polícia zabezpečí odťah vozidla ak je legislatívne pripravené a na stráženom zbernom parkovisku Mesta Košice je voľné miesto. Ak je kapacitne parkovisko preplnené, je nevyhnutné počkať do doby uvolnenia miesta.S pozdravom


Ing. Gabriela Nižňanská
odborný referent VDaŽP
MÚ Košice-Sídlisko KVP

Tel.č.: (055/789 06 35
E-mail:vystavba@mckvp.sk
gniznanska@mckvp.sk
ww.mckvp.sk


Ing. Gabriela Nižňanská
odborný referent VDaŽP
MÚ Košice-Sídlisko KVP
10. september 2014

Miro

Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie situácie.Veľa úspechov prajem!
22. marec 2015

Miro

A doteraz sa nic nedeje.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.