Nebezpečné parkovanie.

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Vyšné Opátske

V riešení
meno
Miroslav Ing. Brožek 19. augusta 2015

V priestore cestnej komunikácie Príkra ul. od kostola na Včelársku paseku sa v priestore odbočky na Dubovú ulicu parkovaním áut vytvára zúžený neprehľadný úsek cesty ohrozujúci bezpečnosť premávky a chodcov.

21. august 2015

Odpoveď samosprávy

V pondelok, 24. augusta 2015 budem na tvare miesta riešiť Váš podnet s veliteľom mestskej policie, stanice Nad jazerom. O výsledku riešenia budem podávať informácie v tejto aplikácii. Podnet som začal riešiť hneď 19. augusta, kedy som dostal tento podnet e-mailom, vrátane fotografie, ktorá jasne identifikovala problémové miesto.

Viktor Mikluš, starosta MČ Košice - Vyšné Opátske
02. september 2015

Odpoveď samosprávy

24. augusta 2015 som s veliteľom MsP stanice Nad jazerom vykonal obhliadku miesta. Problematickým úsekom podľa Vášho podnetu je miesto vyústenia Dubovej ulice na Včelársku paseku. Na kraji cesty boli aj v tomto čase odstavené dve motorové vozidlá, ktoré nebránili bezproblémovému prejazdu vozidiel. Príslušníci mestskej polície budú v prípadoch statickej dopravy, ktoré sú v nesúlade so zákonom o cestnej premávke, na Včelárskej paseke, postupovať v zmysle platnej legislatívy. Možné osadenie dopravnej značky by situáciu nijako neriešilo. Sankčný postih zo strany polície je rovnaký v obidvoch prípadoch (so značkou aj bez značky). V prípade, že statická doprava v uvedenom úseku bude preukazovať znaky nebezpečnej situácie, ihneď kontaktujte mestskú políciu. Hliadkovanie mestskej polície na Včelárskej paseke bude vykonávané častejšie ako dotaraz.
Podnet po analýze a prijatých opatreniach, považujem za vyriešený zo strany Mestskej časti.

Ing. Viktor Mikluš, starosta MČ Košice - Vyšné Opátske

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania