Čierna skládka za CS Slovnaft

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát mesta Košice

Neriešený
meno
Jaroslav 16. februára 2018

Čierna skládka za čerpacou stanicou Slovnaft.Jarmočná ulica.
Využívajú firmy a občania namiesto zberného dvora.

16. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, s problémom vytvárania nepovolenej skládky na Jarmočnej ulici pri záhradkárskej lokalite sa zaoberáme dlhodobo.V spolupráci s mestom Košice, ktoré je zodpovedné za nakladanie a likvidáciu odpadu na území mesta, sme v minulom roku zabezpečovali čistenie a odvoz z predmetnej skládky. V mesiaci január tohto roku sa opätovne uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami mesta ref. životného prostredia a energetiky , Okresného úradu Košice, odboru životného prostredia a Mestskej polície Košice. Mesto Košice bude v predmetnej veci konať až po vydaní rozhodnutia o určení zodpovednej osoby za odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, ktoré bude vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie. V súčasnosti je problematika v šetrení orgánov činných v trestnom konaní..
Nakoľko tento proces je časovo náročný a skládky v predmetnej lokalite sa budú naďalej rozširovať, mestská časť opätovne požiada mesto Košice o spoluprácu pri zabezpečení likvidácie odpadu. V súčasnosti taktiež prebiehajú rokovania s Mestskou políciou Košice vo veci zabezpečenia monitorovania predmetnej lokality a možnosti inštalácie fotopascí.


Beáta Hrobáková, ORR a BP MU MČ Košice - Juh

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.