Vypúšťanie vody na verejnú komunikáciu

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Lukáš 02. mája 2018

V lokalite Na Hore je povolené vypúšťanie prebytočnej vody na verejné komunikácie, čo v zime vedie k namŕzaniu ciest. Túto zimu kvôli tomu už došlo k nehode, pri ktorej Fabia vyletela na detské ihrisko.
Videom z 20. decembra 2017 z križovatiek Vínna a Staroslovanská dokumentujem brzdenie z rýchlosti 20km/h trvajúce 2,5s na prémiových zimných pneumatikách. Je len otázkou času, kedy si niekto na namrznutom priechode pre chodcov zlomí nohu, alebo niekoho zrazí auto, ktoré neubrzdí.

V lete dochádza k rozšplechovaniu vody a zašpineniu osobných automobilov.

V celej lokalite chýba systém odvádzania dažďových vôd, všetká voda je vedená po celom povrchu verejných komunikácií.

02. máj 2018

Viktor

Suhlasim s predkladatelom podnetu, v zime je to klzisko a v lete kupalisko.

Zimna udzrba kamienkami nepomaha kedze mnozstvo vody je tak obrovske. Budeme radi ak tento problem nas pan starosta vyriesi promotne.
02. máj 2018

Laco Varga

Vážení páni, klopete na správne dvere iba čiastočne. A to preto, že síce pán starosta schválil takúto povrchovú "kanalizáciu" vo svojom predchádzajúcom volebnom období, ale cesty sú ešte vo vlastníctve developera. Ten o tomto "riešení" píše: http://forum.kosicekrasna.sk/viewtopic.php?p=447#p447 (resp.: https://www.modrastrecha.sk/forum/pozemok/stavia-niekto-v-novej-lokalite-na-hore-2-v-krasnej/?post=59047879&page=8). Keď som to v roku 2014 kritizoval, mnoho ľudí sa ku mne nepridalo...
03. máj 2018

Lukáš

Dodatočne posielam odkaz na video:

To, že sa to už riešilo v roku 2011 nepovažujem za dôležité. Teraz už vidíme výsledok takej realizácie.
04. máj 2018

Laco Varga

Súhlasím, že je to rovnako dôležité, ako to bolo v minulých rokoch. Pochybujem ale, že developera dnes donútime, aby nám vybudoval normálnu kanalizáciu na dažďovú vodu či nebodaj gravitačnú kanalizáciu len týmto "kanálom". ;) Škoda, že sa o to nezaujímali viac ľudia, keď pred rokmi zvolal developer schôdzu, ktorá nakoniec skončila ako one man show. (Ozvali sa len bratia Ducárovci, starosta Saxa a ja.) Chápem ale, že pri stavbe domu nie je veľmi priestor na občiansku aktivitu. Sám som to zažil.

Relevantnú petíciu by som ale zorganizovať pomohol, ak by bol záujem.
17. máj 2018

Laco Varga

Prišiel mi dnes email s textom: "S ľútosťou Vám oznamujeme,
že pri riešení podnetu Vypúšťanie vody na verejnú komunikáciu do dnešného dňa nedošlo k pozitívnej náprave a z tohto dôvodu podnet označujeme ako neriešený." :(
17. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Stanovisko k problému od spoločnosti LF Development Krásna plus, s. r. o.:

Ako je všeobecne známe, koncepcia odvádzania dažďových vôd z celého územia medzi Krásnou a Zdobou v k.ú. Krásna bola riešená v rámci pozemkových úprav k.ú. Krásnej. Súbežne s týmto riešením bola spracovaná koncepcia odvádzania dažďových vôd z hranice územia lokality Na hore – IBV. Projekt pozemkových úprav bol schválený v r. 2011, kde boli navrhnuté odvodňovacie kanály z celého územia do Torysy. Na tento účel sú v rámci pozemkových úprav vyčlenené parcely, po ktorých majú byť tieto odvodňovacie kanály vedené. Aj naša spoločnosť vyčlenila na tieto kanály vlastné pozemky, viď. list vlastníctva a katastrálna mapa.

Celá koncepcia odvádzania dažďových vôd bola schválená v rámci ZaD ÚPN so súhlasným stanoviskom všetkých zainteresovaných.

Je nutné konštatovať, že projekt pozemkových úprav je značne rozsiahly, zahŕňa územie o rozlohe cca. 800 ha a doteraz nebol realizovaný, i keď na niektoré stavebné objekty už bolo vydané aj stavebné povolenie.

Keďže neboli vybudované odvodňovacie kanály v zmysle projektu kde investorom a vlastníkom na to určených parciel je Slovenská republika a mesto Košice, nemá ani naša spoločnosť sa na čo napojiť s odvodom dažďových vôd z lokality Na hore a treba poznamenať, že napriek tomu je stav v zaplavovaní pozemkov napravo od cesty na Košickú Polianku lepší ako pred realizáciou projektu Na hore, nakoľko dažďové vody sú zdržiavané stavebnými prekážkami ako je štrkové podložie ciest, základy domov, základy plotov, atď.

Je známe, že Na hore je nepriepustná hlinitá pôda a všetky dažďové vody pred výstavbou lokality Na hore stekali po svahu až na cintorín a Smutnú ulicu a pre zabránenie zaplaveniu obce bolo nutné vyorávať poza cintorín hlbokú brázdu. V súčasnej dobe sa takáto extrémna situácia nevyskytla.

Pokiaľ ide o odvádzanie vôd zo samotnej lokality Na hore, toto je riešené v zmysle schváleného ÚPN – Z, a to povrchovým odtokom po cestách, pričom cesta bola vybudovaná so spádom od osi k obrubníkom tak, aby voda nezalievala celú časť cesty ale max. 1 m cesty od obrubníka. Toto riešenie sa ukázalo ako vyhovujúce, nakoľko voda nezaplavuje celú cestu a pri sklonoch ciest veľmi rýchlo odteká a aj pri prudkých dažďoch sa netvoria na cestách mláky. Naopak, výhodou tohto riešenia je, že na cestách sa nenachádzajú kanalizačné šachty, ktoré vytvárajú nerovnosti na cestách (priehlbiny), cesty sú pri daždi zmývané od prachu a aj prípadná potreba čistenia je menej častá a technicky nenáročná oproti čisteniu kanalizačných rúr. Pri obhliadke ciest počas výdatného dažďa je vidieť, že cesty Na hore I. sú v podstatne lepšom stave pokiaľ ide o dažďové vody ako cesty, kde je vybudovaná podzemná dažďová kanalizácia. Dňa 16.5.2018 počas výdatného dažďa sme osobne skontrolovali stav odvádzania vôd komunikáciami, stav je vyhovujúci. Zároveň sme skontrolovali vsakovacie jamy Na hore I, Na hore II, ktoré dokonale plnia svoju funkciu, na ktorú boli navrhnuté.

Na záver uvádzame, že havária Fabie a prerazenie do ihriska nebolo spôsobené zľadovatenou cestou z dažďových vôd, ale nočným snežením a neprispôsobením rýchlosti stavu a povahu vozovky. Za tento priestupok bola vodička pokutovaná a poznamenávame, že na celom území lokality Na hore platí maximálna rýchlosť 20 km/h a pri dodržaní tejto rýchlosti a zabezpečení riadnej údržby ciest nemôže dôjsť k dopravným kolíziám z titulu zamrznutých dažďových vôd.

Čo sa týka nafotených parciel a zmývania blata z nich, tento problém bude odstránený po ustaní daždivého počasia v najbližšom období.

Odstránenie tohto problému je v harmonograme prác spoločnosti LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS, s.r.o.


JUDr. Marek Kažimír, starosta
18. máj 2018

Peto

Reakcia na Stanovisko k problému od spoločnosti LF Development Krásna plus, s. r. o :
"Dňa 16.5.2018 počas výdatného dažďa sme osobne skontrolovali stav odvádzania vôd komunikáciami, stav je vyhovujúci. Zároveň sme skontrolovali vsakovacie jamy Na hore I, Na hore II, ktoré dokonale plnia svoju funkciu, na ktorú boli navrhnuté"
Video natocene pocas vasho kontrolneho dna, ktore dokazuje NEplnenie funkcie vsakovaciej jamy na hore 2.
&feature=youtu.be
20. máj 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

samospráva bola vyzvaná k reakcii na Váš aktuálny komentár.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
28. máj 2018

Lukáš

Vážený pán starosta,
to, že niečo bolo schválene, neznamená, že to bolo schválené správne a že je to nemenné.

Pri najbližšom výdatnejšom daždi si to môžeme spoločne prejsť, bol by som rád keby ste si vyskúšali aj rolu chodcu obzvlášť na Ulici Staroslovanská. Skúsime aj overiť ten zaplavený "maximálne meter".

Čo sa týka zimného obdobia, je to len konfabulácia, že ľad pri rýchlosti 20km/h nemôže spôsobiť dopravnú nehodu. Navyše po cestách nechodia len autá, ale aj chodci, a tí si aj v rýchlosti 3km/h môžu zlomiť nohu alebo ruku.
01. júl 2018

Lukáš

V prílohe posielam fotografie dokumentujúce spôsob, akým tečie voda po verejnej komunikácií a priechode pre chodcov. V zime to znamená ľad na komplet celom priechode pre chodcov.

Fotografie zároveň dokumentujú rozpor medzi tvrdením developera tlmočeným pánom starostom. Konkrétne - voda miestami zalieva CELÚ čast cesty a nie len 1m a to rovno na troch rôznych miestach len na samotnej Vínnej ulici na úseku dĺžky iba 150m.

Navyše vpuste do odvodňovacích kanálov sú na komunikácií položené vyššie ako je najnižší bod komunikácie, čo vedie k zhromažďovaniu rozsiahlych a pomerne hlbokých mlák, čo tiež dokladujem priloženými fotografiami.

https://pasteboard.co/HsuzHQx.jpg
https://pasteboard.co/HsuwRBu.jpg
https://pasteboard.co/HsuzPki.jpg
02. júl 2018

Laco Varga

Takáto sitácia je na viacerých miestach Na Hore. A je tu ešte jeden problém. Po každom daždi sú na "billboardovej" (príjazdovej) ceste kamene, ktoré sú vymývané po okrajoch cesty, keďže táto nie je osadená obrubníkmi. A sú aj na križovatke s cestou "Rešov - majer".
18. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Prajem pekný deň,

opakujúce sa naplavovanie kameňov a piesku na príjazdovej ceste do lokality IBV Na hore bude musieť vlastník cesty vyriešiť obrubníkmi a povrchovými betónovými rigolmi, resp. iným vhodným technickým riešením s napojením na cestný rigol, ktorý sa nachádza popri ceste na Košickú Polianku. S firmou LF Development Krásna, s.r.o. posudzujeme najvhodnejšiu alternatívu, ktorá tento stav vyrieši pre budúcnosť. Vzhľadom na dôležitosť tejto hlavnej zbernej miestnej komunikácie musí však ísť o konečné a systémové riešenie.

JUDr. Marek Kažimír, starosta
14. október 2018

Štefan Voronič

Ako ste posúdili "osadenie" "retardéra" ? Toto je konečné a systémové riešenie ? 1. je to doslova v križovatke 2. je to na retardér dosť vysoké ...
Podľa mňa si developer uľahčil prácu a prostriedky a nechal nám pamiatku v podobe retardéra čo bude ničiť autá ... už teraz ľutujem ľudí v blízkosti, tí musia mať radosť z toho hluku pri podskočení auta a hlavne väčších áut ako nákladné, autobus , ... dúfam, že toto obec neprevezme...
17. október 2018

Odpoveď samosprávy

Prajem pekný deň,

správnosť osadenia spomaľovacieho prahu odkonzultujeme na dopravnom dispečingu Magistrátu mesta Košice. Miestna komunikácia K lesu je vo vlastníctve a v správe developera firmy LF Development Krásna plus, s.r.o. Mestská časť Košice - Krásna túto cestu ani prístupovú do lokality od developera nepreberá, po ceste jazdí mestská hromadná doprava a podľa Štatútu mesta Košice, cestu je oprávnené prevziať mesto Košice.

Marek Kažimír, starosta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.