Čierna skládka medzi ul.1.mája 54 a Hornádom

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení

Pri cestičke popri Hornáde je bohužiaľ znova čierna skládka, medzi ul.1.mája 54 a Hornádom, viď. mapa. Pravdepodobne ide o stavebnú sutinu. Je zarážajúce, že v dnešnej dobe si takto znečisťujeme prírodu. Ďakujem.

03. september 2018

Odpoveď samosprávy

Prajem pekný deň,

skládka nebezpečného odpadu je nahlásená na Okresnom úrade, odbere životného prostredia ako nebezpečná skládka. Na skládke sa nachádza azbestová strešná krytina a stavebný odpad. Skládka v súčinnosti s Okresným úradom bude odstránená. Ďakujeme za upozornenie.

Marek Kažimír, starosta
08. september 2018

jan cierny

Skládka má byť riešená priamo s tými, čo ju vytvárajú, pretože sa to nikdy neskončí. Čo tak RD, kde sa práve deje rekonštrukcia strechy? Celé toto územie je zasypané odpadom, len milosrdná príroda to čiastočne zakryla.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.