Chýbajúci chodník

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát mesta Košice

Neriešený
meno
Oto 10. septembra 2018

Napriek tomu, že má sídlisko Ťahanovce už vyše 30 rokov a prežilo aj niekoľko predvolebných kampaní nemá do dnes vybudovaný chodník, ktorým by bol spojený s mestom. Existujúci chodník sa tento rok vyasfaltoval, ale stále končí vyústením na celkom frekventovanú cestu.

10. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Budovanie a správa miestnych komunikácií je v kompetencii Mesta Košice.V súčasnosti máme informácie, že je toto územie spracované v rámci riešenia cyklodopravy, pričom sa v uvedenej lokalite uvažuje nad vybudovaním cyklotrás a chodníkov, ktoré by slúžili ako cyklistický prepoj mesta so sídliskom. Nakoľko je však v lokalite problém s nevysporiadanými podmienkami nie je možné na tomto území vybudovať žiaden chodník či cyklochodník. Vysporiadanie pozemkov je administratívne zložitý a predovšetkým finančne nákladný proces. V súčasnosti neevidujeme priamo aktivity smerujúce k vykupovaniu pripadne zámene pozemkov zo strany Mesta Košice. O riešenie situácie má MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce záujem, nie je však kompetentná ju riešiť samostatne, sme však pripravení byť vo veci súčinní a budeme o nej s mestom naďalej rokovať.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie výstavby a životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania