Benediktínska-kanalizácia-upchatá

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Henrich Groman 03. júna 2019

Problémom je, nedostatočný odtok na odvádzanie povrchovej dažďovej vody.
Pri prívalových aj miernych dažďoch je nezabezpečený odtok tejto vody a tak nám je znemožnené vychádzanie z domu a hrozí zaplavenie našej nehnuteľnosti a podmytie oplotenia na Benediktínskej 36.Kanál nebol čistený min.4 roky.Niektorí ľudia majú výpusty dažďovej vody na ulicu,čím prispievajú ešte k vačšiemu objemu vody.

04. jún 2019

Odpoveď samosprávy

V posledných dňoch máme po suchom počasí dni s výskytom zrážok. Cez deň v krátkom čase spadne vysoký úhrn dažďovej vody. Po komunikácií odteká dažďová voda silným prúdom, splavuje štrk, nečistoty a zeminu z okolia komunikácii. Preto došlo k upchatiu odtoku na najnižšom bode uvedenej komunikácie v lokalite Na Hore.
MÚ v čo najkratšom čase vyčistí vpuste, aby voda mohla bezpečne odtekať z komunikácií. MÚ zabezpečí pravidelnú údržbu všetkých vpustí, aby sa nezopakovala situácia spred niekoľkých dní.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania