Bencúrova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Staré mesto

Vyriešený
meno
Jozef Pollák 01. júla 2019

Nebezpecny odpad, nelegalna skladka, znečisťovanie životného prostredia, neesteticke, atď .
A to je takto už pár rokov

27. jún 2019

Jozef Pollák

Prepáčte, ale to asi nieje Bencurova. Je to hneď vedľa budovy pošty na Thurzovej. Tak šikovne mi to označilo na mape.
01. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš podnet. O tomto vozidle, samozrejme, vieme a riešime to už nejakú dobu v spolupráci s Mestskou políciou. Nie je to však jednoduché, stanovisko MP v tejto veci posielam:

MsP Košice eviduje toto vozidlo na verejne prístupnom priestranstve vedľa budovy Pošty 2 ako dlhodobo odstavené od r. 2015. Nakoľko držiteľ nepodrobil vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole, bola vec oznámená v roku 2015 Okresnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľovi bude zaslaná opakovaná výzva na odstránenie vozidla (medzitým zmenil miesto trvalého pobytu), vec bude oznámená referátu daní a poplatkov MMK za nezaplatenie dane za záber verejného priestranstva a zároveň bude vec oznámená referátu životného prostredia, nakoľko vozidlo narúša a ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce.

Čo sa týka prípadného odtiahnutia vozidla, toto je možné podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch len na „určené parkovisko“, ktorým mesto Košice nedisponuje. MsP Košice odťahuje vozidlá na svoje odstavné parkovisko, ktoré nemá parametre určeného parkoviska. Toto parkovisko je však dlhodobo plné. Potom, čo príslušný správny orgán - Okresný úrad životného prostredia ktorý o týchto vozidlách pojednáva v rozhodnutí určí, že vozidlo sa stáva odpadom, až následne je možné dať takéto vozidlo zošrotovať. Následne môže byť na jeho miesto umiestnené ďalšie dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré narúša, alebo ohrozuje životné prostredie, či narušuje estetický vzhľad obce. V prípade, že sa uvoľní miesto na našom odstavnom parkovisku, bude možné naň umiestniť aj toto vozidlo.

Toľko zo stanoviska MP, ďaľší postup bude naša MČ s MP priebežne konzultovať.
S pozdravom
Kto? Mestská polícia
Kedy? 3. - 4. štvrťrok 2019

Miloš Timko
referent samosprávnych a investičných činností
MČ Staré Mesto
055-6827 124 / milos.timko@kosice-city.sk
29. október 2020

Jakub Karola

Podnet vyriešený, vozidlo odstránené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.