Azovská-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Zodpovednosť za riešenie: Košice

Neriešený
meno
Miroslava Kuzmová 10. novembra 2019

Vážená pani starostka,
chcela by som upozorniť na stožiare verejného osvetlenia medzi tromi vežiakmi na Azovskej (2,4,6) ulici. Máme tu asi 6 lámp. Tri sú na rovnakom mieste pred jedným z vežiakov, ale to by ma až tak netrápilo. Jedna je pár metrov za cestou - to je fajn, ale ide o tie zvyšné. Osvetľujú trávu namiesto toho, aby osvetľovali hlavné chodníky vedúce k jednotlivým vežiakom. Je to nebezpečné, lebo je tam tma a hrozí nebezpečenstvo prepadnutia alebo úrazu. Najmä v zimnom období. Jednoducho sú rozmiestnené neefektívne. Za pochopenie a nápravu vopred ďakujem. S pozdravom Kuzmová

26. november 2019

Ing. Ján Vozár

Miestny úrad mestskej časti Košice - Nad jazerom,oddelenie výstavby, Ing. Vozár :
Vlastníkom verejného osvetlenia je mesto Košice,ktoré poverilo správcovstvom DPMK.
Vzhľadom na to sme uvedený podnet im odstúpili na vyjadrenie.
Taktiež prosím administrátora tejto aplikávcie aby podnety týkajúce sa verejného osvetlenia,komunikácií,parkovísk, chodníkov a verejnej zelene odstupoval priamo na magistrát mesta Košic,ktorý je vlastníkom a aj správcom uvedených nehnuteľností. Tým sa operatívne urýchli vybavovanie podnetov.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.