Na močidlách-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

Vyriešený
meno
Jaroslav 04. decembra 2019

Dobrý deň, pred niekoľkými dňami sa objavila správa, že mestská časť sa dohodla s developerom a ten a ten pokosil lokalitu IBV Pri jazere. Nemohla by sa tak isto "mestská časť" dohodnúť s developerom aby pokosil a upravil svoje pozemky aj v lokalite IBV Pri ihrisku. Alebo keď sa nedohodnete, tak ho prinúťte. Tak isto by ste sa ho mohli spýtať kedy v tejto časti splní všetky sľuby, ktoré Vám dal pred spustením projektu "Kolónia"

05. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dňa 17.10.2019 bolo na Miestnom úrade stretnutie s developerom lokality IBV Pri ihrisku. Developer nám tlmočil záujem odovzdať komunikácie IBV Pri ihrisku Mestu Košice aby ich Mesto odovzdalo MČ. Developera sme upozornili, že v zmysle stavebného povolenia nestačí skolaudovať komunikácie (k čomu došlo 06.12.2018, SO - 01 Komunikácie) ale je nutné dobudovanie a skolaudovanie aj štyroch ďalších stavebných objektov vrátane osvetlenia (SO - 05 Verejné osvetlenie)! Poukázali sme na neudržiavané plochy, na skládky stavebného odpadu a dohodli sa na zazmluvnení zabezpečovania zimnej údržby. Nevykonanú údržbu budeme opätovne požadovať.
Komunikujeme so všetkými developermi realizujúcimi výstavbu v MČ. Dňa 29.10.2019 prebehlo podobné stretnutie s developerom lokality IBV Pri jazere. Snahou a cieľom MČ je aby si developeri plnili svoje povinnosti.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice Krásna
05. december 2019

Jaroslav

Dobrý deň. Ďakujem za rýchlu odpoveď. Dúfam, že v budúcnosti využijete rýchlo svoje všetky zákonné možnosti, aby ste donútili developerov, aby si plnili všetky povinnosti a sľuby, pokiaľ nechcú to robiť dobrovoľne.
05. december 2019

Odpoveď samosprávy

MČ zatiaľ nemá žiadny vzťah k uvedenej lokalite. Stavebníkom je developer, stavebné povolenie na výstavbu komunikácii, chodníkov a sietí vydali Špeciálny stavebný úrad a vecne a miestne príslušný Stavebný úrad Mesta Košice. MČ vydávala k uvedenej stavbe len stanovisko v zmysle stavebného zákona ako dotknutý orgán. Iné zákonné možnosti na stavebníka nemáme. Dúfame, že jeho snaha - odovzdať komunikácie Mestu (a Mesto následne MČ) ho prinúti dokončiť a skolaudovať lokalitu k spokojnosti obyvateľov lokality a MČ.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice Krásna
04. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Vykonaná údržba pozemkov v lokalite IBV Pri ihrisku.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania