Rehoľná-detské ihrisko-potrebná údržba

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

Vyriešený
meno
Marek Kažimír 26. mája 2020

Prajem pekný deň, upozorňujem na nebezpečné výkopy, zásypy a voľne umiestnenú zámkovú dlažbu po realizácii optiky na detskom ihrisku pri kaštieli. Podľa vyjadrenia obyvateľov ulice Rehoľná ide o firmu T-com. Pred jeho otvorením v stredu 27.5.2020 je potrebné zabezpečiť základnú údržbu a upozorniť príslušnú firmu. Fotografie zo dňa 25.5.2020. Ďakujem.

26. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť nie je spokojná s realizáciou a následnými výspravkami po kladení optických sietí, ktoré realizuje firma Slovak Telekom. Nespokojnosť MČ časti bola tlmočená spoločnosti už niekoľko krát, pri výkopoch aj na iných miestach v MČ. Došlo už aj ku konfrontácii s pracovníkmi priamo pri zásypoch rýh na Opátskej ulici.
Dnes o 8:30 prebehne stretnutie starostu, prednostu a stavbyvedúceho spoločnosti Telekom.
Fyzicky budú prejdené trasy Mestskej časti po uložení kábla.
Cieľom stretnutia je dať všetky chodníky a okraje komunikácii do pôvodného stavu tak, ako bola spoločnosť zaviazaná v stanovisku MČ ku stavebnému povoleniu k stavbe. V tomto zmysle sme už kontaktovali stavebný úrad a cestný správny orgán, aby vykonali kontrolu.
Kto? Mestská časť
Kedy? hneď

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
26. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Takto vyzerá detské ihrisko na rehoľnej ulici po stretnutí so Slovak Telekom.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
27. máj 2020

Marek Kažimír

Dnes 27.7.2020 po odstránení všetkých závad je detské ihrisko pripravené na otvorenie. Ráno bola vykonaná dezinfekcia detských prvkov, dlažba uložená, výkopy a zásypy stavebných rýh upravené, ihrisko pokosené. Som rád, že keď sme v roku 2017 spúšťali projekt odkazprestarostu tento funguje ďalej a je informačným kanálom, resp. ďalšími ušami a očami všetkých zamestnancov samosprávy nielen v Krásnej, ale aj v iných mestách a obciach Slovenska. Dávam palec hore.👍

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.