Budapeštianska-Automobily-iné

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Sídlisko Ťahanovce

Vyriešený
meno
Laco Dzurus 02. júla 2020

Chcem sa opýtať, či pre potreby zasobovania nie je limitovaná nosnosť nákladných vozidiel do vnutrosidliskovych komunikácii.
Ďakujem
L Dzurus

03. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Situáciu skúsime preveriť a v čo najkratšej dobe Vám zašleme stanovisko.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce
03. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v súčinnosti s Mestskou políciou Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Vjazd na ul. Budapeštianska je regulovaný regulačnou dopravnou značkou č. 233 podľa Vyhlášky MV SR č.30/2020Z.z. o dopravnom značení, so symbolom nákladného vozidla čo limituje vjazd vozidiel nad 3,5 t.. Značenie je však doplnené dodatkovou tabuľou: (OKREM ZÁSOBOVANIA), ktorá bližšie vymedzuje
vyššie uvedenú značku pod ktorou je umiestnená. Teda v tomto konkrétnom prípade (podľa zaslanej fotografie) vodič nákladného motorového vozidlá zásobuje prevádzku, tým na neho uvedené regulačné dopravné značenie nevzťahuje. Predmetné vozidlo teda môže vstúpiť na túto konkrétnu komunikáciu.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania