Štrková-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Martin 07. júla 2020

Dobrý deň, týmto žiadame osadenie dopravného zrkadla na križovatku ulíc Na pažiti a Štrková. V tejto križovatke v minulosti takéto zrkadlo bolo, niekto ho poškodil a nové už nebolo namontované. Uvedená križovatka je pomerne rušná, nakoľko tvorí spojovaciu komunikáciu medzi „staršou“ časťou našej obce a „novšou“ časťou (ulice Tatarkova, na Močidlách, A.Dubčeka atď). Niektorí vodiči, najmä „cudzí“ si niekedy neuvedomujú, že vchádzajú do križovatky, prípadne nepoznajú pravidlá správania sa v križovatke bez dopravného značenia. Takto tam často vznikajú kolízne situácie. Okrem toho sú cesty v okolí križovatky využívané aj cyklistami idúcimi k Hornádu a cyklotrasám. Taktiež prosíme o opravu poškodenej značky. Ďakujeme

17. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť zabezpečí osadenie nového stĺpika a dopravného značenia v uvedenej križovatke. Po vydaní súhlasného stanoviska Dispečingu dopravného značenia Mesta Košice k osadeniu dopravného zrkadla, Mestská časť doplní do križovatky aj zrkadlo.
Dopravné značenie však neovplyvní správanie nedisciplinovaných vodičov. Mestská časť už dlhodobo upozorňuje "Dispečing" na využívanie Obytných zón v Krásnej na transport "cudzích" vodičov v čase raňajšej dopravnej špičky. Opakovane žiadame o súčinnosť políciu už na parkovisku Pri mlyne, kde vodiči po vjazde do Krásnej vchádzajú do Obytnej zóny lokality IBV Pri mlyne a tak sa presúvajú cez mestskú časť aj po Vami uvedenej križovatke.
Kto? Mestská časť, Dispečing dopravného značenia, štátna polícia

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
13. august 2020

Odpoveď samosprávy

Výmena trvalého dopravného značenia bola zrealizovaná
Kto? Mestská časť

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
02. jún 2021

Martin

Štrková-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Dobrý deň,
Obraciam sa na Vás s opätovnou žiadosťou o osadenie dopravného zrkadla v križovatke ulíc Na pažiti a Štrková. Prvý podnet na nápravu nepriaznivého stavu bol podaný dňa 7. júla 2020. Z odpovede samosprávy zo dňa 17. Júla 2020 vyplynulo, že o tomto probléme vedia a bola prisľúbená náprava. Do dnešného dňa nebolo potrebné zrkadlo osadené. V podobnom podnete zo dňa 22. novembra 2020, ktorý upozorňoval na odlomené a spadnuté zrkadlo na ulici Pri Hornáde bola zjednaná náprava bezodkladne.Znova apelujem na miestnu samospávu, aby sa týmto podnetom vážne zaoberala a zabezpečila bezpečnosť a plynulosť cestenej premávky v uvedenej križovatke.


Ďakujem
02. jún 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

ďakujeme, podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom

Veronika Prachárová
Odkaz pre starostu
pracharova@institutsgi.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.