Uvoľnené vegetačné tvárnice

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Sídlisko Ťahanovce

Vyriešený
meno
Andrea 19. mája 2014

Sústavný problém stability tvárnic, ktoré vystupujú nad úroveň vozovky a parkovacích plôch.

20. máj 2014

Odpoveď samosprávy

O riešení uvedeného problému informovala mestská časť podávateľku podnetu už dňa 13.5.2014 e-mailom so záverom, že akonáhle to klimatické podmienky umožnia, zabezpečí mestská časť nástup kapacít na opravu parkovacích plôch. Dnes, t.j. 20.5.2014 nastúpil zhotoviteľ v ranných hodinách na vykonanie opravy, ktorej ukončenie predpokladáme do konca tohto týždňa. Vzhľadom k tomu, že uvedený dlhodobý problém je dôsledkom sústavného podmáčania plôch parkovísk spôsobeného konfiguráciou terénu v dotknutej lokalite je technológia opravy dohodnutá s použitím betónovej zmesi pre podklad a výplň.

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. - starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
20. máj 2014

Kreutzerová

Dobrý večer.

Ďakujem za Vašu odpoveď.
Keďže na týchto parkoviskách denne parkujem, odpovede pracovníkov odd. výstavby MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, v ktorých závere boli parkoviská boli označené ako "dočasné" a spôsob údržby "tomu prispôsobený" nepovažovala za dostačujúce.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania