Dlhodobo odstavený voz

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ KVP

Vyriešený

Nemá platné TK/EK spustené pneu. 2x som ho oznámil na mestskej policii a nič

28. máj 2014

Odpoveď samosprávy

Vážený občan

V prípade ak miestna samospráva zistí dolhodobo odstavené motorové vozidlo nahlási túto skutočnosť Mestskej polícii, ktorá následne daný stav preveruje a následne zjedná nápravu. Na základe Vášho podnetu bolo zistené, že Vami nahlásené dlhodobo odstavené motorové vozidlo Mestská polícia rieši, toho času dali návrh na vyradenie z evidencie vozidiel. Následne bude MP postupovať v zmysle zákona a technických možností.
S pozdravom

Ing. Gabriela Nižňanská
odborný referent VDaŽP
MÚ Košice-Sídlisko KVP


Ing. Gabriela Nižňanská, Oddelenie VDaŽP, MÚ Košice-Sídlisko KVP

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.