Helsinská-trávnatá plocha-nepokosená

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Sídlisko Ťahanovce

V riešení
meno
Ján Gálik 06. septembra 2020

Dobrý deň,
zelená plocha na sídliskom, ľudovo nazývaná Sahara je plná invazívnych rastlín (zlatobyľ kanadská). Je to veľmi smutný pohľad na vegetáciu, ktorá sa dusí pod žltou lavínou. Bolo by možné zorganizovať brigádu, alebo zaplatiť koscov? Ak nie sú na to prostriedky, spravme zbierku. Bolo by krásne spraviť z tohto priestoru pestré lúčne spoločenstvo plné lúčnych kvetov (aspoň do času kým to nejaký developer nezastavia). Priestor pre včely, možno by pomohlo stádo obecných ovečiek, ktoré by sa o "kosenie" lúky postaralo prirodzeným spôsobom... Neviem čo z toho je reálne, rád pomôžem ak sa dá.
S pozdravom,
Ján Gálik

10. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
o zlom stave a neudržiavaných pozemkoch vieme. Problém spočíva v tom, že na uvedenom území je veľká majetková rozdrobenosť t.j. niekoľko desiatok až stovák parciel s veľkým množstvom súkromných vlastníkov pričom mestská časť v danom území nemá žiadne pozemky. V zmysle platnej legislatívy by údržbu týchto pozemkov mali zabezpečovať ich vlastníci čo sa však nedeje a mestská časť nemá žiadne kompetencie ich pokutovať alebo iným spôsobom prinúť sa pozemky starať. Územie je v zmysle územného plánu a súvisiacich štúdií určené pre ďalšiu výstavbu bytov a pridruženej občianskej vybavenosti pričom budúci investor tieto pozemky za týmto účelom postupne vykupuje je to však veľmi ťažký a zdĺhavý proces. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vykonáva všetky kroky, ktoré by mohli urýchliť vysporiadanie pozemkov, a to či už rokovaním s vládnymi predstaviteľmi, ale aj ako účastník konania v pozemkových úpravách. Nakoľko pozemky nie sú v správe ani vlastníctve mestskej časti mestská časť nemôže zabezpečovať ich pravidelnú údržbu. Pokúsime s však nájsť riešenie, ktoré by aspoň zmiernilo tento nepriaznivý stav.

PhDr. Jaroslav Žďára
Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy
Miestny úrad mestskej časti Košice Sídlisko-Ťahanovce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania