Juh, Najobľúbenejšie za týždeň

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Južná trieda-lavička-chýbajúca

Juh - Južná trieda
20. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Tichá-detské ihrisko-chýbajúce

Juh - Tichá
07. júna 2021 Komentáre2 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Alejová-kanalizácia-upchatá

Juh - Alejová
18. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Palackeho-E50-Stará pracháreň-cesta-znečistená

Juh - Stará pracháreň
20. septembra 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok pri ulici Fejova

Juh - Fejova
14. mája 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nevyužitý podchod pri zastávke Stará nemocnica

Juh - Južná trieda
14. mája 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bezpečnosť v Košiciach - MČ Juh

Juh - Košťova
14. mája 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Naozaj ohrozujúce výtlky na ceste - Vozárova ulica, Košice IV.

Juh - Vozárova
15. mája 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Prekážka na chodníku pre cyklistov

Juh - Južná trieda
15. mája 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Prepadávajúca sa cesta na ulici Pri nemocnici

Juh - Pri nemocnici
18. mája 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Schnúci strom Rastislavova 1 pri destskom ihrisku vo dvore

Juh - Rastislavova
18. mája 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník medzi Barcou a Carrefourom

Juh - Alejová
22. mája 2014 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Zaplavený podjazd

Juh - Vozárova
27. mája 2014 Komentáre4 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie na chodníku Miškovecká 1

Juh - Miškovecká
27. mája 2014 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Niekoľko mesačné státie bez pohnutia

Juh - Miškovecká
28. mája 2014 Komentáre2 Hodnotenie0