Nad jazerom, Cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky)

Zabudnutý chodník pri revitalizácii na Baltickej

Nad jazerom - Baltická


05. októbra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MsÚ Nad jazerom

Zaslané samospráve
 
August 2018

Zarastený chodník medzi Čiernomorskou č.1a č.2

Nad jazerom - Čiernomorská


30. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MsÚ Nad jazerom

Neriešený
 
November 2016

Dažďová voda na zastávke elektricky

Nad jazerom - Slanecká


12. novembra 2016

3 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 
Marec 2015

Prepadnutý chodník

Nad jazerom - Ladožská


28. marca 2015

2 komentáre

Zodpovednosť: MsÚ Nad jazerom

Vyriešený
 
Máj 2014

Spomaľovač ZŠ Jenisejská

Nad jazerom - Uralská


15. mája 2014

Zodpovednosť: MsÚ Nad jazerom

Vyriešený