Nad jazerom, Košice

Neriešený
 
meno užívateľa

Dneperská-Cesty a chodníky-iné

Nad jazerom - Dneperská
14. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Uralská-chodník-znečistený

Nad jazerom - Uralská
10. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jenisejská-cyklotrasa-chýbajúca

Nad jazerom - Jenisejská
10. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
September 2018
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovisko Baltická 1-2 (retardér)

Nad jazerom - Baltická
08. septembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Nad jazerom - Bukovecká
26. júla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Marec 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Dopravný problém Slanecka-Dneperská

Nad jazerom - Slanecká
06. marca 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčný semafor Slanecká cesta

Nad jazerom - Slanecká
06. marca 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Marec 2017
V riešení
 
meno užívateľa

Zničená zeleň

Nad jazerom - Jenisejská
07. marca 2017 Komentáre5 Hodnotenie0
Apríl 2016
Neriešený
 
meno užívateľa

Dopravná situácia na Slaneckej, Nad Jazerom

Nad jazerom - Slanecká
25. apríla 2016 Komentáre4 Hodnotenie0