Poľov

Rozbité lavičky na Poľovskej ulici

Poľov - Poľovská


13. mája 2014

Zodpovednosť: MsÚ Poľov

Neriešený