12. marca 2020

Obmedzenie vstupu pre verejnosť na obecný úrad

Vážení občania a klienti obecného úradu, od piatka 13. marca 2020 bude vstup na Obecný úrad Koškovce pre verejnosť z preventívnych zdravotných dôvodov uzatvorený. Obecný úrad bude pracovať v obmedzenom režime. Z týchto dôvodov odporúčame občanom obce, aby na komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu odteraz využívali predovšetkým e-mail alebo telefonický kontakt. Ak sa rozhodnete doručiť niektoré dokumenty v písomnej forme, odporúčame ich vložiť do schránky pri vchode obecného úradu alebo ich zaslať poštou. Email – obecný úrad: podatelna@koskovce.sk, starosta@koskovce.sk Email – matričný úrad: matrika@koskovce.sk Telefonický kontakt: Starosta obce: 0915 916 660 Podateľňa: 057/77 97 128 Matričný úrad: 0902 164 966