Suchý strom

Zodpovednosť za riešenie: Koškovce

Vyriešený

Zaslal: Odkaz pre starostu, 02. februára 2015

Bolo by potrebné v obci vypíliť tento starý a nebezpečný strom.

02. február 2015

Odpoveď samosprávy

Tento týždeň bude zaslana žiadosť na odbor životného prostredia Humenné o výrub stromu. Po jej schválení bude uvedený strom odstránený na náklady obecného úradu.

Ing. Vladimír Babič, starosta obce
19. február 2015

Odpoveď samosprávy

Ku dnešnému dňu sme napriek urgencii neobdržali záväzné stanovisko z úradu životného prostredia.

Ing. Vladimír Babič, starosta obce
30. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dňa 28.3.2015 nadobudlo Rozhodnutie o výrube stromu právoplatnosť a dňa 30.3.2015 bol strom vyrúbaný.

Ing. Vladimír Babič, starosta

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.