24. októbra 2019

Bezplatné korčuľovanie pre občanov mesta

Od 1.novembra až do konca roku 2019, každú stredu v čase od 15:30 do 16:30 hod., môžu občania mesta Krásno nad Kysucou využiť bezplatné korčuľovanie na zimnom štadióne MM ARÉNA. Stačí, ak sa pri vstupe preukážete občianskym preukazom, kartičkou poistenca, alebo iným akceptovateľným dokladom, na ktorom je uvedená adresa trvalého bydliska v našom meste. Počas verejného korčuľovania bude zabezpečený dozor a zdravotná služba v prípade úrazu. Možnosť požičania korčuli na mieste.