Stav miestnej komunikácie pri Základnej škole v Letanovciach.

Zodpovednosť za riešenie: Letanovce

Vyriešený
meno
Peter 25. júla 2017

Kladiem si otázku, dokedy ešte budú občania obce Letanovce akceptovať nečinnosť obecnej samosprávy pri dodržiavaní zákona o obecnom zriadení, konkrétne pri správe jednej z miestnych komunikácii v obci - cesty spájajúcej ulice Školská a Záhradná pri Základnej škole v Letanovciach.

08. august 2017

Odpoveď samosprávy

Vážený občan,

ďakujeme za Váš podnet.

Riešenie daného podnetu pozostávalo resp. pozostáva z 2 aspektov, ktoré bolo potrebne brať do úvahy.
1. určenie správcu miestnej komunikácie: nakoľko obec Letanovce dava do poriadku po dlhých rokoch svoj majetok aj z administratívnej stránky (napr. vykonávaním dôsledných inventarizácii majetku), najprv musela obec preveriť, kto je skutočne správcom predmetnej miestnej komunikácie (nie majiteľom pozemku pod komunikáciou, ale jej správcom - to sú dve rozdielne veci), nakoľko boli protichodne informácie o jej správcovstve.

Nakoľko komunikácia je v správe obce Letanovce, ostáva jej úlohou a v jej kompetencii vyriešiť havarijný stav vozovky.
2. aspekt - finančné zdroje na predmetnú rekonštrukciu: obdobne ako pri veľmi podobnom podnete (https://www.odkazprestarostu.sk/letanovce/podnety/37511/ulica-kratka) aj pri tomto môžeme konštatovať, že v rozpočte na rok 2017 nie sú alokované žiadne finančne zdroje na rekonštrukciu ciest, no podotýkame, že obec Letanovce sa plánuje venovať riešeniu problému so zostávajúcimi nerekonštruovanými miestnymi komunikáciami v roku 2018, či už podľa dostupných vlastných rozpočtových zdrojov, pripadne získaním úveroých zdrojov.

Zároveň je dôležité povedať, že obec sa snaží pri svojom súčasnom zložení pozerať na riešenie problémov komplexne a pri možnej rekonštrukcii tejto cesty je potrebne brať do úvahy aj pripadne rozšírenie kanalizačnej siete a vodovodnej siete a ich zokruhovanie v danej lokalite, čiže je žiadúce realizovať a plánovať jednotlivé aktivity koordinovane a najmä v správnom poradí.

Zároveň si dovolíme oponovať vo veci neplnenia zákonných povinnosti, lebo v reálnej prevádzke drvivej väčšiny obci na Slovensku pravdepodobne neexistuje samospráva, ktorá by dokázala zo svojich zdrojov riešiť absolútne všetky potreby svojich obyvateľov (nielen zákonných) a väčšinou ide vždy o mix priorít vedenia obce v kombinácii s dostupnými finančnými prostriedkami.

S pozdravom,

Mgr. Nikola Zvalená, prednostka obecného úradu
09. august 2017

Peter

Ďakujem za odpoveď a verím, že starosta obce a obecné zastupiteľstvo vyvinie maximálne úsilie v prvej fáze o vylepšenie havarijného stavu tejto miestnej komunikácie a následne jej komplexnejšie riešenie zahrnie do návrhu rozpočtu na rok 2018, čím si splní aj jednu zo svojich zákonných úloh obce - všestranný rozvoj aj tohto územia obce a potrieb jej obyvateľov.
03. september 2019

Odpoveď samosprávy

Vážený občan,
Váš podnet bol vyriešený, bližšie info si môžte prečítať na obecnom webe, viď link: https://www.letanovce.sk/aktuality/rekonstrukcia-miestnych-komunikacii.

Mgr. Nikola Zvalená
03. september 2019

Peter

Áno, cesta bola realizovaná a využívajú ju takmer všetci obyvatelia obce.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.