Spaľovanie odpadov zo záhrad

Zodpovednosť za riešenie: Letanovce

Uzavretý
meno
Maria 06. augusta 2017

Spaľovanie odpadov je zákonom zakázané, ohrozuje to životné prostredie a tiež zdravie ľudí, zle sa dýcha. A v deň, keď fúka vietor (ako dnes) môže spôsobiť aj požiar. Prečo sa stále nájdu nezodpovedni jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektuju?

10. august 2017

Odpoveď samosprávy

Vážený občan/ka,

ďakujeme za Váš podnet.

Som rada , že ste napísali tento podnet, lebo ja sama sa pohoršujem ak niekto v mojom okolí v dnešnej dobe ešte spaľuje doma akýkoľvek druh odpadu.
V tomto prípade treba rozlíšiť či sa jedná o tzv. "upratovanie"- pokosenú trávu, pohrabané lístie či vetvy zo stromov zhrnúť na jednu kopu a všetko pekne spáli, alebo ide o celo plošné vypaľovanie

"Upratovanie" odpadu a následné spaľovanie je vtedy legálne ak je kontrolovaným spaľovaním.
Pri kontrolovanom spaľovaní sa ale musia dodržať niektoré bezpečnostné pravidlá (dôkladne sa na spaľovanie odpadu pripraviť, nepáliť oheň počas veterného počasia, ohraničiť ohnisko vyhĺbeninou, k ohnisku si pripraviť jednoduché hasebné prostriedky a mobilný telefón pre prípadné privolanie pomoci alebo hasičov). Podnikatelia si musia na spaľovanie odpadu vyžiadať súhlas na príslušnom okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.
Toto kontrolované spaľovanie obmedzuje alebo zakazuje to však iný zákon či nariadenie. Ak má obec
v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré spaľovanie odpadu či vypaľovanie trávy priamo zakazuje. Tak isto takýto zákaz nájdete aj v zákone o ochrane životného prostredia.

Plošné vypaľovanie
Splodiny horenia vznikajúce spaľovaním (lístia, suchej trávy, konárov…) obsahujú oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Sú to prevažne syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na živočíšne druhy, ekosystémy a ľudské zdravie. U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému a dokonca majú aj rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice, ktoré sa dostanú do atmosféry, sa vo forme dažďa, snehu či hmly opäť vrátia do pôdy.

Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie (lístia, suchej trávy, konárov…) aj likvidáciu užitočného hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná vrstva pôdy. Navyše, spaľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov JEDNOZNAČNE ZAKAZUJE vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov!
PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ:
§ 8 písm. a): Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
FYZICKÁ OSOBA
§ 14 ods. 2 písm. b): Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Ak daná osoba poruší tento zákaz, hrozia jej sankcie:
-§ 59 ods. 2 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z.:
Krajské alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

-§ 61 ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z.:
Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Dá sa to aj inak.
Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť biologického odpadu z porastov sú kompostovanie v súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu, ktorý naša obec zabezpečuje. Viete si to pozrieť na stránke obce: https://www.letanovce.sk/separovany-zber.

Preto chceme poprosiť Vás ale aj ostatných občanov, aby v prípade ak vedia kto kontrolované spaľovanie založil, aby to urýchlene oznámil na obecnom úrade v Letanovciach. Obec to preverí či ma daný občan povolenie a ak nemá tak ho okamžite vyzve aby ho uhasil. V prípade plošného spaľovania Vás prosíme aby ste kontaktovali linku číslo 150 alebo 112 a bezodkladne ohlásiť požiar.

S pozdravom,

Mgr. Nikola Zvalená, prednostka obecného úradu
21. august 2017

Maria

Samosprava by mala upozornit obcanov, ze spalovanie je zakazane zakonom a zdravie ohrozujuce, a mala by odporucit kompostovanie - cez miestny rozhlas alebo dorucit letaciky do schranok. Na nasej ulici a v okoli stale spaluju odpad skoro kazdy druhy den a dost sa zapach siri. Malo by sa to riesit....

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.