Vraky áut na parkovisku ulica Kpt. Nálepku

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Vyriešený

Zaslal: Občan LV, 02. januára 2017

Dobrý deň,

vzhľadom na alarmujúci stav nedostatku parkovacích miest na každom Levickom sídlisku by som rád prostredníctvom portálu odkazprestarostu nahlásil odstavené dva vraky vozidiel bez akejkoľvek evidencie vrátane poškodenia pneumatík, ktoré účelovo zaberajú až dve parkovacie státia na ulici Kpt. Jána Nálepku 21.

02. január 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Bol odoslaný na Mestskú políciu Levice na riešenie.

MsÚ


10. január 2017

Odpoveď samosprávy

Na základe podnetu uverejneného 02.01.2017 na webovom portáli www.odkazprestarostu.sk mestská polícia vykonala šetrenie vo veci státia motorových vozidiel zn. Volkswagen Golf IV. tmavo modrej farby a červenej farby bez evidenčných čísel vozidla na vybudovanom parkovacom mieste na Ul. kpt. J. Nálepku 21, v Leviciach. Šetrením mestskej polície zo dňa 06.01.2017 bolo zistené, že vlastníkom motorových vozidiel je fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf IV. červenej farby bez evidenčných čísel vozidla odstránila z parkovacieho miesta na Ul. kpt. J. Nálepku 21,v Leviciach. Motorové vozidlo Zn. Volkswagen Golf IV. tmavo modrej farby má riadne upevnené a pridelené EČV: SC 266DF a má nalepené platné štítky o vykonaní pravidelnej emisnej a technickej kontroly, ktorej sa podrobil spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si splnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm b), Zák. č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tým že vozidlo stojí na uvedenom parkovisku
na Ul. kpt. J. Nálepku 21,v Leviciach sa vlastník vozidla nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ani neporušuje žiadne ustanovenie zákona o cestnej premávke, vlastník môže uvedené vozidlo mať odstavené na vybudovanom parkovisku.Zdenko Lauroško, zástupca náčelníka, Mestská polícia Levice


Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.