Neporiadok pri mestskom cintoríne

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Vyriešený

Zaslal: Občan, 30. októbra 2017

Úmysel brigády síce pekný ale v podstate bez výsledku. Po troch týždňoch stále pri mestskom cintoríne ležia odpílene konáre a smeti. Bohužiaľ, smutný obrázok hlavne v čase najväčšej návštevnosti cintorína počas sviatku všetkých svätých.

02. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice.

MsÚ Levice
03. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vedľa cintorína prebieha revitalizácia historickej promenády z čias Rakúsko-Uhorska, ktorá má prepojiť námestie s rozhľadňou na Kalvárii. Revitalizáciu realizuje Levický okrášľovací spolok za pomoci dobrovoľníkov z podpory Nadačného fondu Slovenských elektrární, Nadácie Pontis na základe projektovej dokumentácie. V rámci revitalizácie bude odvezený aj bioodpad vzniknutý čistením tohto priestoru, ostatné odpady (smeti) boli odvezené pred Sviatkom všetkých svätých.odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice
15. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, odpad pri cintoríne bol odvezený.

odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.