Rozfúkané smeti na Hlbokej

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý

Zaslal: Hutil, 09. novembra 2017

Žiadam mesto Levice o oplotenie uzamykateľným spôsobom smetné koše na Hlbokej ulici oproti vchodu č. 28 na sídlisku Vinohrady, z dôvodu pravidelného,denného vyhadzovania obsahu neprispôsobivými občanmi . Do týchto kontajnerov neustále chodia vyhadzovať smeti aj z priľahlých viníc a rodinných domov. Následne je neporiadok rozťahaný po celom sídlisku a to nehovoriac keď trochu zafúka vietor ako to vyzerá.

Ďakujem za riešenie situácie.

10. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice.

MsÚ Levice
13. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, občania by mali odpad dávať do kontajnerov a nie vedľa. Ako vidieť z priloženej fotografie veľa nádob je prázdnych alebo poloprázdnych. V prípade, že občania vidia niekoho vykladať odpad z auta, prosíme ich aby túto skutočnosť ohlásili na mestskej polícii. V prípadoch, že nebude zistený páchateľ na mieste, je problém neriešiteľný.


odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice
13. november 2017

Odpoveď samosprávy

Uvedený problém nám je známy, bohužiaľ mesto ťahá za kratší koniec, pretože nie je mysliteľné, aby sme ku každému zo 150 stojísk postavili policajta na celý deň.
Mestský úrad navrhuje na budúci rok do rozpočtu uzavretie 10 stojísk. Ich je výber je otvorený. Viac z nedostatku finančných prostriedkov v tejto oblasti nie je možné vykonať.


Ing. Rastislav Juhár, prednosta MsÚ Levice
16. november 2017

Bagara

Pán Juhár a čo Váš verejný prísľub tu na internete, na tejto stránke? Kde sú smetné koše pred Juniorom a v Hradnom parku???
Absencia smetných košov v hradnom parku a pred kinom Junior
ID 29673, Zaslal: Bagara, 09. júna 2016
Berúc do úvahy pripomienky obyvateľov, zaradíme do rozpočtu mesta na r. 2017 nákup malých betónových smetných nádob na komunálny odpad, ktoré budú osadené v hradnom parku, v parku M.R. Štefánika a pri lavičkách pred Juniorom
Ing. Rastislav Juhár, prednosta mestského úradu

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.