Kontajner v rieke

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení
meno
Bagara 17. novembra 2017

Už týždeň je kontajner KO vyhodený v rieke Podlužianka. Každý sa tvári ako keby sa nič nedialo. Kde sú „občas“ mestskí policajti a ich pochôdzková činnosť? /keby tadiaľto pravidelne chodievali, určite to neujde ich oku/ Ktorá dvojica má z príslušníkov na starosti túto lokalitu a rajón? Prosím o odstránenie smetného koša.

18. november 2017

Martin

Naša mestská polícia nestojí absolútne za nič! Na čo ju máme a na čo si ju zbytočne platíme?!? Navrhujem ju ZRUŠIŤ a ak sa tak nestane, tak to krásne spočítať Mišákovi, ktorý je nám tiež iba na jednu vec. NA NIČ!!!
19. november 2017

Bagara

Vypisujem verejnú súťaž: kto a kedy videl z bežných obyvateľov mesta dvojicu Mestských policajtov PEŠO na obchôdzke po rajónoch – sídliskách a reálne riešili nejaký problém? /každá dvojica verejne známa na internete je zodpovedná za určitú lokalitu mesta_stačí kuk na internete/. Nech sem dajú „plusko“ všetci, ktorí ich nevideli a „mínusko“ keď ich videli! Nepomýľte sa vážení! Toto bude vizitka Mestskej Polície! :-)
19. november 2017

Bagara

Podľa môjho názoru ide o kontajner výlučne na zber papiera a určite pochádza z blízkeho sídliska, resp. od bytového domu. Nie je predsa problém zistiť, kde chýba nádoba na papier.
19. november 2017

Bagara

Kto je zodpovedný, že 2. týždne sa vymáča ekologická katastrofa pre faunu rieky??? Tu je link pre štruktúru príslušníkov MsP zodpovedných pre určité lokality: http://www.msplevice.sk/kontakty-2/rajony/
Tento rajón patrí dvojici: Rajón č. 1 / Centrum /: Bc. Gabriel Kovančík a Matúš Nemec, ALEBO: Rajón č. 5/Mestský majer, Ladislavov dvor/: Michal Šovčík a Karol Kinčok, ĎALŠÍ DVAJA: Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Turecký rad, Okružná, A. Sládkoviča, Tyršova, Mlynská, Bernolákova, 29. augusta, P.O. Hviezdoslava, K. Kitenbergera, Holubyho, sv. Michala, Pionierska, Na bašte, Záhradná, I. Krasku, Ľ. Štúra, Vojenská, Kasárenská, Čsl. Armády, Rozmarínová, P. Jilemnického, M. R. Štefánika - Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Š. Majora, Železničná, Nádražný rad, Ľ. Štúra, Okružná, M. R. Štefánika, Turecký rad, Ľ. Podjavorinskej, Tekovská, Šafárikova, Palackého, Mierová, Jubilejná, A. Dvořáka, Tolstého, B. Smetanu, Dopravná, Vajanského, Pri Podlužianke
20. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice.

MsÚ Levice
20. november 2017

Martin

Žiadam okamžite!!! riešiť daný stav, kým skutočne nepríde k ekologickej katastrofe a vyvodiť OKAMŽITÚ personálnu zodpovednosť za tento čin!!!
20. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na vybratie kontajnera je potrebný žeriav, resp. vhodný nakladač. Tento by mal byť k dispozícii dnes poobede, alebo zajtra doobeda. Potom bude nádoba z Podlužianky vybratá, pri šťastí neporušená.

odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice
20. november 2017

Martin

Žiadam náčelníka MsP Levice, aby tu ihneď zverejnil mená zodpovedných pracovníkov MsP, ktorí pre neplnenie si pracovných povinností tieto hrubo porušili a bude s nimi okamžite rozviazaný pracovný pomer!!!
21. november 2017

Martin

Tým, že nereagujete, vážený pán Marcinek, tak len nás utvrdzujete v tom, že MsP Levice by mala byť pre svoju neopodstatnenosť okamžite definitívne ZRUŠENÁ! Odmietame platiť dane pre neschopných ľudí, čo si neplnia svoje pracovné povinnosti!!!
22. november 2017

Bagara

Je veľmi smutné, že dnes už bol kontajner mimo rieky (Boh vie kedy došlo k odstráneniu - možno už v pondelok) a nikto neurobí fotku, ale ani nenapíše sem - že podnet bol vyriešený!!! Je problém to preklopiť do statusu vyriešené - pani vedúca pre odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice?
Áno - treba vyvodiť zodpovednosť u MsP! Ktorá dvojica je zodpovedná (Bc. Gabriel Kovančík a Matúš Nemec, ALEBO: Michal Šovčík a Karol Kinčok), že 2. týždne si nik nevšimol prítomnosť nádoby na papier v rieke, ale najmä, že operačný pracovník monitoringu kamery si nič nevšimol? Načo je kamera na hoteli Rozkvet??? Asi pre srandu králikov.
28. november 2017

Martin

Je šokujúce, že vedenie Mestskej polície i Mesta Levice drží papuľu a nikoho (ako vždy) nesankcionuuje!!! CHCEME HLAVU ZODPOVEDNÉHO PRACOVNÍKA/KOV MsP Levice!!!
17. december 2017

Martin

Tak čo! Kedy KONEČNE kompetentní pracovníci ponesú osobnú zodpovednosť?!?!?
11. január 2019

Braňo Amerstein

Pri Podlužianke-kôš-poškodený

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania