Parkujúce auto vyše pól roka

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý

Auto zaberá parkovacie miesto pred Štefánik 63 nemá na okne ani STK a ek stojí vyše pól roka s defektom

24. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu preverila motorové vozidlo z fotografie CITROEN Xantia, šedej metalízy, EČV: LV 420DB na Ul. M. R. Štefánika 59-63 v Leviciach.
Osobné motorové vozidlo zn. CITROEN Xantia stojí na parkovacej ploche na Ul. M. R. Štefánika 59-63 v Leviciach.
Šetrením bolo zistené, že vozidlo je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla sa podrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si splnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm. b), zák. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Technická a emisná kontrola je platná do júna 2018.
Tým že vozidlo stojí na parkovacej ploche na Ul. M. R. Štefánika 59-63 v Leviciach sa vlastník vozidla nedopúšťa žiadneho priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Zdenko Lauroško, zástupca náčelníka Mestská polícia Levice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania