Autovrak zaberá parkovacie miesto

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený

Auto je cca rok odstavené a nepojazdné bez ECV.

03. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na Mestskú políciu Levice.

MsÚ Levice

21. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. Peugeot 407, čiernej farby, bez evidenčného čísla vozidla na Ul. kpt. J. Nálepku 36 v Leviciach. Osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 407, ktoré je zadokumentované na zverejnenej fotografii, je zaparkované na parkovacej ploche na Ul. kpt. J. Nálepku 36 v Leviciach.

Šetrením bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm. b), zák. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdala Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu.

Tým že vozidlo stojí na parkovacej ploche na Ul. kpt. J. Nálepku 36 v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko vozidlo nepoužíva na prevádzkovanie v cestnej premávke.


Zdenko Lauroško, zástupca náčelníka
Mestská polícia Levice07. október 2018

Fero

Opustene vozidlo bez špz

Dlhodobo stojace vozidlo na parkovisku
18. marec 2019

Norbert Kečkéš

A. Sládkoviča-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Na križovatke ulíc Kpt. J. Nálepku a A. Sládkoviča na malom parkovisku vedľa baru Jersey dlhodobo stojí vrak bez EČV (Peugeot 407 čiernej farby) a zaberá parkovacie miesto. Už vyše 1/2 roka vrak neopustil parkovisko.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania