Podlužianka zarastená

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý
meno
Jan Jančo 14. júna 2018

Podlužianka v plnej kráse na veľmi veľmi dlhom úseku nie je vyčistená. takto sa staráme o životné prostredie. Minule som zachytil od jedného bezvýznamného politika, že sa ekonomike na Slovensku darí, len potom nechápem prečo nie sú peniaze na vyčistenie potoka.

15. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ.

MsÚ Levice
18. jún 2018

Gian Pietro

Pán Jančo! Kuk môj podnet: ID 44376, 10. ročia zanedbané koryto Podlužianky, Zaslal: Bagara, 14. septembra 2017. Zas Vám odpíšu hlúposti ako mne, že za všetko môžu obyvatelia a komunálny odpad v potoku a že podnik to pravidelne čistí, robia čo môžu a ich podnik nemôže za nič – čo je samozrejme hrubé klamstvo! hihihi :-D Pozrite si moje odpovede na jej hlúpu odozvu!
19. jún 2018

Martin

S tým, že je Podlužianka zanesená bordelom súhlasím. Ale že je zarastená zeleným vodným rastlinstvom? To Vám, pán Jančo, vadí, že tu máme aspoň nejakú zeleň?
21. jún 2018

Jan Jančo

Mily pane nie nevadí mi zeleň, vadí mi, že ten potok nie je vyčistený. To mi vadí. A bol by som rád keby ste si vy riešil vaše dôležité podania. Skúste zájsť a pozrite sa ako to vyzerá na veľkom úseku. Je zaujímavé že v dedinách je Podlužianka vyčistená.
03. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, podnet je v riešení správcu toku - Správy povodia dolného Hrona, Levice.

odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice
02. august 2018

Odpoveď samosprávy

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p ., Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice zabezpečuje činnosti vyplývajúce z povinností daných vodným zákonom priebežne počas roka a podľa naliehavosti. Vykonávajú sa kosby brehov tokov až po brehovú čiaru podľa predpísaného počtu kosieb pre danú lokalitu a to strojne a ručne. Samotné dno koryta toku sa nekosí. Z hľadiska dlhodobých pozorovaní a biologickej činnosti toku to nie je potrebné. Vodný tok je v podstate živý organizmus, ktorý je ovplyvnený vývojom podnebia a počasia v danej oblasti. Druhotne do tohto procesu zasahuje aj správanie sa obyvateľstva, ktoré si koryto vodného toku mýli so smetiskom. Vodné rastlinstvo, ktoré sa nachádza v dne koryta toku slúži aj ako zdroj fotosyntézy a na vytváranie úkrytov pre vodné živočíchy, najmä ryby a obojživelníky. Fotosyntezujúce rastliny fixujú oxid uhličitý a do atmosféry uvoľňujú kyslík, čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu. Pre život fotosyntezujúceho organizmu je potrebná aj voda, lebo z nej pochádza kyslík, ktorý sa pri fotosyntéze uvoľňuje. Pokiaľ tento rastlinný kryt v dne toku neprekáža odtoku vody, nie je ho potrebné odstraňovať. Vytvára sa tak ekologicky stabilný krajinný útvar, v ktorom v symbióze žijú vodné rastliny a živočíchy.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania