Stojace auto, Lúky 7

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený
meno
Fero 07. októbra 2018

Na Lukach 7 je dlhodobo stojace auto ktore zabera parkovacie miesto

08. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na Mestskú políciu Levice.

MsÚ Levice
06. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. OPEL , striebornej metalízy, evidenčného čísla vozidla LV640DF Na lúkach 9 v Leviciach na miestnej komunikácii.
Šetrením bolo zistené, motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má pridelené evidenčné číslo vozidla. Motorové vozidlo nenapĺňa znaky starého motorového vozidla ( vrak ) v zmysle zákona o odpadoch. Ďalej bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm. b), zák. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestská polícia Levice toto vozidlo preverovala už dňa 15.03.2018 uvedenú vec odovzdala Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu dňa 06.04.2018.
Tým, že vozidlo stojí na miestnej komunikácii Na lúkach 13 v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nakoľko vozidlo nepoužíva na prevádzkovanie v cestnej premávke.

Mestská polícia Levice
29. august 2019

Jan Jančo

katastrofa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania