Zarastajúci vrak

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Vyriešený
meno
Jano40 14. októbra 2018

Dlhodobo stojaci a zarastajuci vrak

16. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Bol odoslaný na riešenie na Mestskú políciu Levice.

MsÚ Levice
16. október 2018

Martin Hebert

Čo už na ňom vyrástol mak :D ?
19. október 2018

Jano40

06. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. SUBARU Justy , striebornej metalízy, evidenčného čísla vozidla LV122EU na parkovacej ploche zo zadnej časti bytového domu na Ul. Zd. Nejedlého 34 v Leviciach.
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu. Motorové vozidlo nenapĺňa znaky starého motorového vozidla (vrak) v zmysle zákona o odpadoch.
Ďalej bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm. b), zák. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdá Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu.
Tým, že vozidlo stojí na parkovacej ploche zo zadnej časti bytového domu na Ul. Zd. Nejedlého 34 v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko vozidlo nepoužíva na prevádzkovanie v cestnej premávke.


Mestská polícia Levice
27. december 2018

Fero

Vyriešené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania