Textilná-cesta-rozkopaná

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení
meno
Ing. Miroslav Jančo 15. januára 2019

Kydy a ako sa bude riešiť problém JEDINEJ PRÍSTUPOVEJ CESTY na sídlisko R5? KEDY a KDE bude vybudovaná aj druhá PRíSTUPOVÁ CESTA? Obyvatelia tohoto sídliska sú vystavení zbytočnému možnému ohrozeniu v prípade nejakej kritickej situácii. Či sa jedná o zdravotnú záchranu, požiarnu ochranu, zbytočne prehustenú premávku v už aj tak preplnenom sídlisku,...

16. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? odd. výstavby a územného plánovania MsÚ Levice

MsÚ Levice
29. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mesto Levice sa touto situáciou na sídlisku Rybníky V. zaoberá už od roku 2008, kedy dalo vypracovať štúdiu: "Prepojenie miestnych komunikácií Ľanovej ul. a Pereckej ul. - sídlisko Rybníky V., Levice". Orientačný investičný náklad na realizáciu predmetnej stavby bol 49 727 720.- Sk, čo bolo z hľadiska investícií mesta nereálne. Mesto Levice však preveruje i možnosť prepojenia sídliska Rybníky V. na Mochovskú cestu, kde okrem investičného nákladu na realizáciu stavby vstupuje i do riešenia majetkoprávnych vzťahov v mieste prepojenia. Z vyššie uvedeného nie je zatiaľ jednoznačné kedy a kde bude vybudovaná druhá prístupová cesta.

odd. územného plánovania a stav. poriadku MsÚ Levice
29. január 2019

Ing. Miroslav Jančo

Vážené odd. územného plánovania a stav. poriadku MsÚ Levice, píše sa už rok 2019. Mali ste na to 10 rokov. Haló, to snáď ani nemôže byť pravda. No nehám miesto pre vyjadrenie aj iným.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania