Mestský majer-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení

Niekoľkoročná skládka odpadu

19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice

MsÚ Levice
01. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na základe fotografie predpokladáme, že ide o nepovolenú skládku odpadu, ktorá vznikla asi pred 25 rokmi, množstvo odpadu odhadujeme na 1000 ton. Na odstránenie tejto environmentálnej záťaže z minulosti sme požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o dotáciu, ktorá však nebola ministerstvom odsúhlasená.
V rozpočte mesta v súčasnosti nie sú finančné prostriedky na odstránenie tejto skládky, navyše sa tu nachádza aj stavebný a iný odpad. Na riešenie nepovolenej skládky iného odpadu ako je komunálny odpad sú príslušné štátne orgány (Okresný úrad Levice) a nie mesto. Komunálny odpad, ktorý v súčasnosti vyhadzujú neprispôsobiví ľudia po ceste na Ladislavov dvor podľa možnosti vyzbierame aktivačnými pracovníkmi a zabezpečíme jeho odvoz.


odd. životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.