Priateľstva-riešenie dopravnej situácie-dopravu spomaľujúce

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý
meno
Vladimíra Gálová 01. júla 2019

Takmer denne sa v oblasti Tabakovej kde bývame, stretávame s vodičmi (nelevicanmi) prichádzajúcimi do mesta, ktorí tu blúdia, pretože sa snažia obísť momentálne zavretý nadjazd a netušia kade. Nebolo by na škodu pred odbočkou pri Milexe v smere z Hornej Seče umiestniť tabuľu Centrum s vyznačením smeru a ďalej takúto istú pred odbočkou doľava za druhým železničným priecestím na Jurskej ceste. Táto dopravná situácia v meste v zmysle opravy nadjazdu nebude trvať krátky čas a vodičom "Nelevicanom" by myslím veľmi pomohlo takéto značenie. Takmer denne pri mne počas kocikania nejaký vodič zastane a ja mu vysvetľujem obchádzku. Neobťažuje ma to, ale mohli by sme si to všetci vyššie spomenutým značením ušetriť . Ďakujem.

02. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? odd. územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ Levice

MsÚ Levice
04. júl 2019

Monika Hudáková

Môžem len potvrdiť potrebu označenia smeru do centra mesta, označenie obchádzkovej trasy nepostačuje....
08. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, požiadavka bola zaslaná na Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice.

odd. územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Levice
23. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, stanovisko ODI Levice k vyznačeniu obchádzky v súvislosti s rekonštrukciou mosta ev. č. 51-146 v meste Levice:
Dočasné dopravné značenie (použité na vyznačenie obchádzky v súvislosti s rekonštrukciou mosta ev. č. 51-146 v meste Levice) spĺňa požiadavky normy STN 01 8020, ustanovenia vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.. a je vyhotovené a umiestnené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. Umiestnenie a osadenie bolo uskutočnené na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola odsúhlasená ODI Levice. ODI OR PZ Levice považuje vyznačenie obchádzky v súvislosti s rekonštrukciou mosta ev. č. 51 – 146 na ceste I/51 v meste Levice odsúhlaseným dočasným dopravným značením za postačujúce.
Kto? Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Levice.

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ Levice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.