SNP-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý

Arogantne parkovanie na vyhradenom mieste pre telesne postihnutych za Druzbou.

15. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
27. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet uverejnený na webovej stránke www.odkazprestarostu.sk vrátane vyhotovenej fotodokumentácie. Vaším podnetom sa mestská polícia zaoberá.

Touto cestou Vás chcem požiadať, pri zistení priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchaného vodičom motorového vozidla, ktorý porušil zákaz zastavenia alebo státia , aby ste takúto skutočnosť ihneď oznámili Mestskej polícii Levice na tel. čísle 036/6312022 alebo na tiesňovej linke 159 alebo osobne na adrese Ul. J. Bottu č. 5, Levice, vtedy keď motorové vozidlo stojí na zakázanom mieste, aby bolo možné príslušníkom mestskej polície oznámený priestupok zadokumentovať a zároveň začať objasňovanie veci k stotožneniu páchateľa priestupku a následne prejednať vec v priestupkovom konaní.

Mestská polícia Levice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania