Z. Nejedlého-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení
meno
František 27. novembra 2019

Vozidlo BEZ poznávacích značiek odstavené min. 3 mesiace bez pohybu ... ďalšie neprávom obsadené parkovacie miesto z tých mála existujúcich !!!

09. december 2019

Marián Vyskočil

Súce na ND
09. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
16. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho oznámenia vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. AUDI A6  tmavomodrej farby, bez evidenčných čísiel vozidla, na parkovacej ploche pre motorové vozidlá na Ul. Zd. Nejedlého v Leviciach.
Mestská polícia Levice preveruje každé prijaté oznámenie na podozrenie z nedovoleného státia motorového vozidla prípadne starého vozidla a skúma všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, či prevádzkovateľ alebo držiteľ motorového vozidla si splnil všetky zákonné povinnosti na prevádzku motorového vozidla v cestnej premávke, či státím s motorovým vozidlom netvorí prekážku v cestnej premávke a či neporušuje zákaz zastavenia a státia motorovým vozidlom tak ako je to uvedené v zákone o cestnej premávke.
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a vozidlo je dočasne vyradené z evidencie vozidiel a evidenčné čísla vozidla sú odovzdané. Pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel sa prevádzkovateľ vozidla nemusí podrobiť v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nemusí splniť povinnosť vyplývajúcu z § 45, ods. 1, písm. b), zák. č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Motorové vozidlo nie je starým vozidlom ( vrakom ) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a netvorí prekážku v cestnej premávke tak ako je to uvedené v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tým, že motorové vozidlo stojí na parkovacom mieste na parkovacej ploche pre motorové vozidlá na Ul. Zd. Nejedlého v Leviciach sa držiteľ motorového vozidla nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, za ktoré by príslušný správny orgán rozhodol o odstránení motorového vozidla z miestnej komunikácie, prípadne rozhodol o uložení sankcie bez splnomocnenia zákonom.

Mestská polícia Levice
10. máj 2020

Martin Hebert

Z. Nejedlého-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Dobrý deň. Na parkovisku Zdenka Nejedlého sa nachádza toto auto bez ŠPZ. Je to Audi čiernej farby. Prosím o odtiahnutie, ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania