Severná-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý

Dobrý deň, nahlasujem dlhodobo stojace auto, nemá platnú STK a EK. Prosím o odtiahnutie, ďakujem.

22. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
01. august 2020

Martin Hebert

Dobrý deň, prosím podnet dajte ako uzavretý. Dohodol som sa z majiteľom auta a už to neni treba ďalej riešiť, ďakujem.
28. august 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. KIA Sephia modrej farby, evidenčné číslo vozidla PD832FT, na vybudovanom parkovacom mieste na Severnej ul. v Leviciach.
 
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má riadne pripevnené evidenčné čísla vozidla. Motorové vozidlo nie je starým vozidlom (vrakom ) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a netvorí prekážku v cestnej premávke tak ako je to uvedené v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Ďalej, šetrením bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 45, ods. 1, písm. b), zák. č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdala dňa 31.07.2020 Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu.
 
Tým, že vozidlo stojí na vybudovanom parkovacom mieste na Severnej ul. v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, za ktoré by príslušný správny orgán rozhodol o odstránení motorového vozidla z miestnej komunikácie, prípadne rozhodol o uložení sankcie bez splnomocnenia zákonom.

Mestská polícia Levice
28. august 2020

Martin Hebert

Vy asi nechápete tomu keď je tento problém uzavretý a z majiteľom som sa dohodol, že sa to už nemá riešiť? Chodte si riešiť niečo iné a mne už dajte s týmto pokoj...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania