Naposledy aktualizované, V riešení

Absencia smetných košov v hradnom parku a pred kinom Junior

- A. Sládkoviča


09. júna 2016

9 komentárov 9 aktualizácií

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Námestie hrdinov pod vodou?

- Nám. hrdinov


10. januára 2017

10 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená autobusová zastávka

- Ku Bratke


25. mája 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

10. ročia zanedbané koryto Podlužianky

- Pri Podlužianke


14. septembra 2017

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená zastávka (nevhodný stav)

- Turecký rad


06. decembra 2016

6 komentárov 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Parkovanie

- Južná


20. novembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nefunkčné osvetlenie

- Školská


31. augusta 2016

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodená krajnica na vozovke - Ul. POH

- P.O. Hviezdoslava


12. decembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Oplotené kontajnerové státie

- Školská


23. augusta 2016

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Autobusová zastávka, M.R.Štefánika

- M.R. Štefánika


02. júla 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Zastávka MHD - sprejeri

- Saratovská


16. apríla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Poškodené oplotenie

- Severná


22. marca 2015

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Obrovsky polovične vyschnutý strom

- Školská


10. apríla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Zarastený chodník

- F. Hečku


01. júna 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Výtlky na ceste

- Ludanská cesta


24. marca 2015

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení