Naposledy aktualizované, V riešení

Oprava verejného osvetlenia Staré Levice

- Pivničná


12. augusta 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Fontána na námestí

- Nám. hrdinov


16. júla 2017

3 komentáre 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Smeti na Textilnej

- Textilná


01. júla 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Skládka odpadu na rohu ulíc Saratovská-Perecká Rybníky 3

- Saratovská


13. mája 2018

3 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nefunkčné pouličné osvetlenie

- Saratovská


11. marca 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Opustený dom na Saratovskej ulici

- Saratovská


01. júna 2016

3 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Lietajúce smeti pri paneláku

- Nábrežná


30. júna 2018

4 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Prepadnutá časť chodníku

- kpt. Nálepku


16. apríla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Zanedbaný chodník na ulici 29. augusta

- 29. augusta


02. augusta 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Stojan pre bicykle

- Mlynská


23. septembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Perecká


12. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Chýbajúci kanál vedľa prechodu

- Ku Bratke


19. februára 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Separácia odpadu

- Mochovská


12. apríla 2015

1 komentár 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Vrak auta

- Hlboká


19. marca 2018

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení
 

Vývoz smetí

- Textilná


06. apríla 2015

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Levice

V riešení