Mäsiarska-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Vyriešený
meno
Andrea Gavulová 26. februára 2021

Milí Levočania, takto sa opravuje strecha meštianskeho domu v pamiatkovej zóne s podporuou Ministerstva kultúry so závázkom o zachovanie časti krovu, štitových murov. Nezostalo nič z pôvodneho. A bez platného stavebného povolenia. Všetci si môžeme robiť co chceme. Veď načo je tu štátny stavebný dozor, načo sú pamiatkové zákony a nejaké povolenia, keď sa nemusia dodrziavať. To je demokracia v priamom prenose?

02. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Stavebník Ing. Stanislav Dunčko pri štátnom stavebnom dohľade dňa 02. 03. 2021 predložil platné stavebné povolenie vydané z roku 2017 na stavbu
„Meštiansky dom č. NKP 2907, Námestie Majstra Pavla 18, Levoča – výmena krovu, strešnej krytiny dvorovej časti objektu“ pod číslom SÚ 2807/19426/2017 zo dňa 15. 05. 2017,
projektovú dokumentáciu a statické posúdenie.
Zároveň dňa 26. 01. 2021 požiadal Ing. Stanislav Dunčko o predĺženie termínu ukončenia stavby uvedeného pod bodom č. 7 stavebného povolenia.
Stavebný úrad zaslal písomnú odpoveď MUDr. Gavulovej listom pod číslom ST 3521/480/2021 dňa 16. 03. 2021.

Oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania